הפודקאסט

הרצאות מוקלטות בפורמט:MP3 הניתנות להאזנה בכל זמן ומקום.
ניתן גם להאזין דרך קו הפודקאסט: 08-9727328 שלוחה 1

מוגש מטעם "בית הספר המנטאלי לעסקים"

הפודקאסט: "הסודות המנטאליים של המצליחניות"

הפתעת ענק
ממש בשבוע הקרוב בעזרת ד'(: